Azure Service Bus - Windows Phone 8.1

Windows Phone 8.1'den Azure'da bulunan Service Bus'daki bir queue'ya mesaj göndermek isteyebiliriz. Daha azınlıklı olarak mesajları almakta isteyebiliriz. Bunun için bir Worker Role, Web Role vs. yazıyor olsaydık, NuGet üzerinden WindowsAzure.ServiceBus download edip işimizi yapabilirdik. Ancak bu NuGet paketi Windows Phone 8.1'e uyumlu değil. Bunun yerine başka bir NuGet paketi indirmemiz gerekiyor.

   

Örneğin Queue ile nasıl mesaj alışverişi yapacağımıza bakalım.

 • Visual Studio Package Manager Console üzerinden Install-Package WindowsAzure.Messaging.Managed komutu ile projemize ekliyoruz.
 • Queue yaratmak ve silmek için aşağıdaki methodları kullanabiliriz.
  Microsoft.WindowsAzure.Messaging.Queue.CreateAsync();
  Microsoft.WindowsAzure.Messaging.Queue.DeleteAsync();
 • QueueClient nesnemizi yaratıyoruz.
  Microsoft.WindowsAzure.Messaging.Queue queueClient = 
  new Microsoft.WindowsAzure.Messaging.Queue("QueuePath",
   "Endpoint=sb://[namespace].servicebus.windows.net; 
  SharedSecretIssuer=owner;SharedSecretValue=someSecret");
  Mesaj Göndermek için SendAsync methodunu kullanıyoruz.

  await queueClient.SendAsync(new Microsoft.WindowsAzure.Messaging.Message("first message"));
  

     

 • Mesaj almak için ReceiveAsync methodunu kullanıyoruz.

  var result = await queueClient.ReceiveAsync();

   

 • Mesaj geldiğinde bir action'in çalışmasını istersek OnMessage methodunu kullanıyoruz.

  queueClient.OnMessage((message)=>{
              //process message;
            });

 

Benzer yöntem ile Topic / Subscription üzerinde mesaj göndermeniz ve almanız mümkün.

   

   

   

Azure Service Bus: Topic Subscription

Azure üzerinde ServiceBus adında bir hizmet olduğunu duymuşunuzdur diye tahmin ediyorum. Aslında Serbice Bus oldukça geniş ve çok işlevli bir konu ben bu yazıda sadece Topic & Subscription bölümünü kısaca özetleyeceğim.

   

Bu arada service bus sadace Azure üzerinde olan bir hizmet değil, kendi on-prem serveriniz üzerine kurup kullanabilirsiniz. Private cloud kavramıyla bu konuyuda inceleyebilirsiniz. Deneme fırsatım oldu, oldukca kolay bir kurulumu var.

   

Topic Nedir?

Sonuç olarak ingilizce bir terimden bahsediyoruz ve türkçesini düşünecek olursak: "KONU".

   

Subscription Nedir?

Aynı mantık ile üyelik diye biliriz.

   

Peki nedir bunlar? Konu çok basit aslında. Bir Topic olduğunu düşünün ve adı "Günlük Haberler" olsun. Birde subscriber olsun, ve bu topic'e subscribe olsun. Yani örneğin subscriber "Günlük Haberler" topic'ine üye oldu. Bu sayede "Günlük Haberler" topic'i içine giren her mesajdan subscriber haberdar olacaktır ve topic'e konulan mesajları okuyabilecektir.

   

Bir yada birden fazla üreticimiz var, topic'lerin içerisinde BrokeredMessage koyuyorlar.

Bir yada birden fazla subscriber(üye ?)'imiz var bunlarda topic'leri takip ediyor ve topic içine konulan mesajları okuyorlar konu bukadar basit.

   

Bahsettimiz işler Queue ilede yapılabilir mi? Şimdiye kadar evet diyebiliriz. Ancak Topic & Subscription mekanizmasında Topic ve Subscriptionlar var. Topic içine konulan her mesaj, belirlenen Topic'e subscribe etmiş tüm subscriberlara iletilmeyi garantiler. Queue'da ise mesaj queue'ya girer ve ilk alan consumer'in elinde kalır, ikinci vb. consumerlar o mesaja ulaşamazlar. Ama Subscription'da Topic'e giren her mesaj tüm subscriberlara iletilmeyi garanti eder.

   

Filtre

Subscriber topic'e subscribe olurken hangi mesajları almak istediğini filtreleyebilir. Bu işi şu şekilde yaparız, gelen mesajın propertylerinden biri veya bir kaçı belirtilen değerlerde ise mesaj ulaşsın. Bu yapı için SqlFilter class'indan yaralanıyoruz.

   

Connection String (config dosyasında olmalı)

   

<ConfigurationSettings>
<Setting name="Microsoft.ServiceBus.ConnectionString" value="Endpoint=sb://[SERVICEBUSNAME].servicebus.windows.net/;SharedAccessKeyName=RootManageSharedAccessKey;SharedSecretValue=KEY" />
</ConfigurationSettings>

   

Yeni Topic Yaratmak, C#

   

Topic'i Silmek, C#

   

Mesaj Göndermek, C#

   

Subscription Oluşturmak ve Mesajı Okumak

   

Receive methodu ile mesajları alabilirsiniz. Eğer geri dönen instance null ise topic içerisinde mesaj olmadığını anlayabilirsiniz.

   

   

   

OnMessage, C#

OnMessage() methodu ile yukarida kurduğumuz yapının otomatik olarak oluşmasını sağlayabilirsiniz ve verdiğiniz action mesaj geldiğinde çalışır. Böylece sizin while() gibi bir loop ile kontrol etmenize gerek kalmaz, mesaj geldiğinde verdiğiniz action call edilir.

   

   

   

Daha detaylı bilgi için,

   

http://azure.microsoft.com/en-us/documentation/articles/service-bus-dotnet-how-to-use-topics-subscriptions/#configuring-your-connection-string-when-using-websites-or-virtual-machines

   

http://www.4sln.com/Articles/microsoft-azure-service-bus-queue-topic-subscription