ODTU KKK IoT & Azure Oturumu

Cuma günü Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampüsünde IoT ve Azure oturumu oldukça güzeldi. "IoT nedir?" sorusundan başlayan ve cloud ile nasıl entegre edilir konularına kadar giden geniş bir alanda konuşma fırsatı buldum. Azure Service Bus Event Hub & Stream Analytics & Machine Learning gibi konulara değindik. Boardları tanıttım.

Katılımcı arkadaşların ilgisi çok güzeldi. Oturumu düzenleyen ODTU KKK IEEE ekbine ve katılan tüm arkdaşlara çok teşekkür ederim. Umarım faydalı bir başlangıç noktası olabilmiştir.

ODTU KKK IoT & Azure

Mobile Services JS Backend - Data - Sil(Delete)

Mobile Services data özelliğini kullanarak yaptığımız projede tablodan bir satırın nasıl silineceğine bakacağız.    

Daha onceki yazılarda projenin daha önceki adımlarını okumanız mümkün.

MainPage.xaml içindeki ListView'I aşağıdaki şekilde değiştiriyoruz.

Yukarıdaki kodda gördüğünüz gibi yeni bir buton ekledik. Bu butona basıldığında silme işlemi gerçekleştireceğiz.

   

MainPage.xaml.cs dosyasına aşağıdaki kodu yazıyoruz.

Yukarıdaki kodda ilk once basılan butonun içindeki DataContext'a ulaşıyoruz ve Kisiler türünden bir değişkene atıyoruz. Daha sonra bu değişkeni tableClient.DeleteAsync(kisi); komutu ile siliyoruz.

Sonuç

Sonuc

Gördüğünüz gibi silmek istediğim satırın __deleted değeri true olarak değiştirildi ve artık bu item get sorgularında gözükmeyecek. Satır logical olarak silindi ancak halen database'de yer alıyor, bu olayın adı soft delete. Eğer tabloyu yaratırken softdelete'I aktif etmeseydik bu item tablodan tamamen silinecekti.

Server Side Script

Server Side Script

Delete için Server Side Script yazarken silinecek satirin ID'si, auth olmuş user ve request parametre olarak geliyor. Bu örnekte belirtilen id'de satirin silinmesini engellemiş olduk. Eğer uygun id için silme isteği gelirse BAD_REQUEST olarak sonuç dönecek ve uygulamada exception oluşacaktır.

   

Proje: https://github.com/altinokdarici/AzureEgitimSerisi