Azure Service Bus - Windows Phone 8.1

Windows Phone 8.1'den Azure'da bulunan Service Bus'daki bir queue'ya mesaj göndermek isteyebiliriz. Daha azınlıklı olarak mesajları almakta isteyebiliriz. Bunun için bir Worker Role, Web Role vs. yazıyor olsaydık, NuGet üzerinden WindowsAzure.ServiceBus download edip işimizi yapabilirdik. Ancak bu NuGet paketi Windows Phone 8.1'e uyumlu değil. Bunun yerine başka bir NuGet paketi indirmemiz gerekiyor.

   

Örneğin Queue ile nasıl mesaj alışverişi yapacağımıza bakalım.

 • Visual Studio Package Manager Console üzerinden Install-Package WindowsAzure.Messaging.Managed komutu ile projemize ekliyoruz.
 • Queue yaratmak ve silmek için aşağıdaki methodları kullanabiliriz.
  Microsoft.WindowsAzure.Messaging.Queue.CreateAsync();
  Microsoft.WindowsAzure.Messaging.Queue.DeleteAsync();
 • QueueClient nesnemizi yaratıyoruz.
  Microsoft.WindowsAzure.Messaging.Queue queueClient = 
  new Microsoft.WindowsAzure.Messaging.Queue("QueuePath",
   "Endpoint=sb://[namespace].servicebus.windows.net; 
  SharedSecretIssuer=owner;SharedSecretValue=someSecret");
  Mesaj Göndermek için SendAsync methodunu kullanıyoruz.

  await queueClient.SendAsync(new Microsoft.WindowsAzure.Messaging.Message("first message"));
  

     

 • Mesaj almak için ReceiveAsync methodunu kullanıyoruz.

  var result = await queueClient.ReceiveAsync();

   

 • Mesaj geldiğinde bir action'in çalışmasını istersek OnMessage methodunu kullanıyoruz.

  queueClient.OnMessage((message)=>{
              //process message;
            });

 

Benzer yöntem ile Topic / Subscription üzerinde mesaj göndermeniz ve almanız mümkün.

   

   

   

NuGet Private Repository (Server) Kurulumu

Nuget Private Repositry Nedir?

Kendimize özel bir NuGet private repository yani bir NuGet server kurmak istediğimiz zamanlar oluşabilir. Örneğin bir yazılım geliştirme şirketiniz var ve kendi componentlerinizi geliştiriyorsunuz ve bu componenetlarin bir çok başka projede kullanılmasını istiyorsunuz. Bu gibi durumlarda NuGet versiyonlama vs gibi güzel özellikler sunduğu için private bir NuGet repository'e ihtiyaç duyabiliriz. Haliyle şirketinize özel componentleri hekesin kullanmasını istemeyeceğiniz için Public NuGet'e koyamazsınız.


NuGet Private Repository Nasıl Kurulur?

 1. Visual Studio üzerinden boş bir Asp.Net Web Forms application açıyoruz.
 2. Package Manager Console'u kullanarak Install-Package Nuget.Server komutu ile package'ı projemize kuruyoruz.

Artık bir NuGet Private Repository'imiz var.

   

Basit bir configuration yapmamız gerekiyor. Web.Config dosyası içerisinde

 <add key="apiKey" value="123"/> bölümüne gidiyoruz ve value değeri içierine ApiKey'imizi giriyoruz. Bu ApiKey'a daha sonra bizim NuGet repositroy'mize bir package push ederken veya var olan package'i silerken ihtiyac duyacağız. Ben örnek olması açısından 123 yazdım.

NuGet Private Repoistory şuanda hazır hale geldi. Artık IIS üzerinde host ediyoruz ve kullanıma hazır oluyor.


Nasıl yeni bir package oluşturulur ve private repository'e push edilir?   

 1. Yeni package push etmek için https://nuget.codeplex.com/ adresinden NuGet.exe dosyasını indiriyoruz.
 2. NuGet.exe spec MyPackage komutu ile spec dosyası oluşturuyoruz. Bu dosya nuget package'imizin ayarlarının bulunduğu dosyadır. Bu dosyayı editlemeniz gerekmektedir. Detaylı bilgi: http://docs.nuget.org/Create/Nuspec-Reference
 3. NuGet.exe pack MyPackage.nuspec komutu ile package dosyasımı oluşturuyoruz ve MyPackage.1.0.0.nupkg isimli dosyasımızı oluşturuyoruz.
 4. NuGet.exe push MyPackage.1.0.0.nupkg -source http://localhost/MyPrivateServer -ApiKey 123

  Dosyasımızı artık repository'imize gönderdik.

 5. Veya tüm bunlarla uğraşmak istemezseniz, bu işler için yapılmış, http://docs.nuget.org/Create/using-a-gui-to-build-packages adresinden ulaşabileceğiniz bir UI tool mevcut.

   

MyPackage.nuspec


Visual Studio üzerinden private NuGet Repository'e nasıl ulaşılır?

 • Visual Studio Tools menüsü altında bulunan Nuget Package Manager -> Package Manager Settings'e giriyoruz.
   

  Microsoft Visual Studio Package Manager Settings

     

 • Açılan pencerede sol tarafdan Package Source'a tıklıyoruz ve sağ üstte bulunan + butonuna basarak yeni bir source ekliyoruz. Alt tarafta bulunan Name bölümüne Nuget serverimiza bir isim veriyoruz. (Bu isim sadece visual studio içinde nasıl görüneceğini belirleyecektir.) Source bölümüne ise IIS üzerinde host edilen pivate NuGet repository'imizin Url'sini veriyoruz. Ok diyerek kapatıyoruz.

     

NuGet Package Manager - Package Sources

   

 • Artık Visual Studio bizim NuGet Private Repository'imizden haberdar ve erişebilir durumda. Package manager'a gidererek Package Source'larin arasında yarattığınız NuGet Server'i görebilirsiniz.

     

Package Manager Console